Seks ledige stillinger som BPA-assistent i Alta. Se fullstendig utlysningstekst her: https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/3476efe9-f31b-453a-9925-9ebc24641ee6