Har du kommunal hjemmehjelp eller hjemmesykepleier?

Fra 1. september innføres “Fritt brukervalg” i Tromsø*. Dette betyr at alle som har vedtak fra kommunen om hjemmehjelp eller hjemmesykepleier kan få den samme hjelpen fra Privat Omsorg Nord som du får fra kommunen i dag, UTEN at det koster deg noe ekstra. Privat Omsorg Nord er lokalt forankret med hovedkontor i Tromsø og har bred erfaring innen helse- og omsorgstjenester. Velger du oss, får du et fåtall personer å forholde deg til. Hjemmehjelpen og hjemmesykepleieren kommer på samme måte som før og hjelper deg med husvask, praktisk bistand, stell, medisiner mm. Du må ha vedtak fra Tildelingskontoret og vil faktureres egenandel fra Tromsø kommune som før. Ønsker du tilleggstjenester, kan du bestille dette direkte fra oss. Å bytte til oss er svært enkelt, vi hjelper deg med dette. Ta kontakt med oss på tlf. 406 22 364.

*Gjelder hele Tromsøya. Kvaløya: Eidkjosen, Kvaløysletta, Finnvikdalen. Fastlandet: Movika, Kroken, Tomasjord, Tromsdalen, Berg.