Fritt brukervalg Tromsø hjemmetjeneste hjemmehjelp hjemmesykepleie

Foto: Stian Klausen

Hjemmesykepleie

Mange ønsker å bo hjemme lengst mulig selv om helsen skranter. Med tilrettelegging og hjelp i hverdagen er dette fullt mulig. Tromsø* og Narvik kommune har ordningen Fritt brukervalg. Dette innebærer at du, eller en av dine nærmeste med vedtak på tjenester, fritt kan velge Privat Omsorg Nord som leverandør av helsetjenester og hjemmesykepleie. (I Narvik kun hjemmehjelp – praktisk bistand.) Vi har inngått tjenestekonsesjon med kommunen og tilfredsstiller de strenge kravene det stilles til oss som leverandør. Vi setter mennesket i fokus, er opptatt av best mulig kvalitet i alt vi gjør og har dyp respekt for det livet folk ønsker å leve. Å spre glede, godt humør og det lille ekstra, er også viktig for oss. Privat Omsorg Nord er lokalt forankret og har lang erfaring og høy kompetanse innen helse- og omsorgstjenester. Dersom du har vedtak på helsetjenester er det gratis for deg. Privat Omsorg Nord tilbyr også tilleggstjenester dersom du ønsker mer hjelp enn det kommunale vedtaket gir rom for. Tilleggstid faktureres direkte fra oss etter avtalt pris. Eksempel på tilleggstjenester kan være følge til lege/tannlege/sykehus, eller sosiale ting som kafébesøk, konserter, teater mm.

Hjemmehjelp (praktisk bistand)

Dersom du har vedtak om hjemmehjep fra kommunen kan du velge Privat Omsorg Nord til å utføre tjenestene. Vi kommer til avtalt tid, leverer høy kvalitet og arbeidet blir utført av personer du blir kjent med. Du faktureres fra kommunen for egenandelen. Privat Omsorg Nord tilbyr også tilleggstjenester dersom du ønsker mer hjelp enn det kommunale vedtaket gir rom for. Tilleggstid faktureres direkte fra oss etter avtalt pris. Eksempel på tilleggstjenester kan være rundvask, matlaging, klesvask, innkjøp av varer mm.

Frihet til å velge

Fritt brukervalg betyr konkurranse og økt fokus på kvalitet. Du kan velge bort det du ikke er fornøyd med og velge hvem som skal komme hjem til deg, uten at det koster noe ekstra. Du må ha vedtak fra Tildelingskontoret i kommunen. Å velge eller bytte oss er svært enkelt, en beskjed til Tildelingskontoret er nok. Dersom du trenger hjelp ordner vi dette for deg. Vi avtaler gjerne et hjemmebesøk før vi starter.

Ønsker du å vite mer om Fritt brukervalg eller Privat Omsorg Nord?

Fyll inn kontaktskjema og vi tar kontakt med deg.  Du kan også ringe oss på telefon 406 22 364 (Tromsø) 917 10 017 (Narvik).
Kontakt meg

*Gjelder hele Tromsøya. Kvaløya: Eidkjosen, Kvaløysletta, Finnvikdalen. Fastlandet: Movika, Kroken, Tomasjord, Tromsdalen, Berg.