LEDIGE BPA-STILLINGER (BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE)

Privat Omsorg Nord har flere ledige stillinger innen BPA. Ta kontakt på 406 22 364 mellom kl. 08.00-15.30 (Kathrin)


Vi trenger sykepleiere

Privat Omsorg Nord har behov for å øke staben og søker sykepleiere i turnus til vår vikarutleie. Gjerne med bakgrunn fra hjemmetjeneste og sykehjem. Høy lønn. Arbeidssted er Tromsø. Skriv kort om deg selv og din erfaring og hvor mye du ønsker å jobbe. Legg ved CV og autorisasjon.

Send søknad på e-post til: trudew@privat-omsorg.no

For mer informasjon om stillingene kan du ta kontakt på vår vakttelefon 406 22 364.


Helsefagarbeidere og assistenter Tromsø

Vi har fortløpende behov for assistenter og helsefagarbeidere i turnus. Fortrinnsvis til hjemmetjeneste og BPA (Brukerstyrt personlig assistanse) i Tromsø.

Søknad/CV sendes på e-post til trudew@privat-omsorg.no.
For mer informasjon om stillingene kan du ta kontakt på vår vakttelefon 406 22 364.