LEDIGE BPA-STILLINGER (BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE)

Privat Omsorg Nord har tidvis flere ledige stillinger innen BPA. Ta kontakt på vår BPA-telefon 917 22 384 mellom kl. 08.00-15.30


Sykepleiere/vernepleiere for sommeren

Privat Omsorg Nord har behov for å øke staben i sommermånedene og søker sykepleiere/vernepleiere.. Gjerne med bakgrunn fra hjemmetjeneste og sykehjem. Konkurransedyktig lønn. Arbeidssted er Tromsø. Skriv kort om deg selv og din erfaring og hvor mye du ønsker å jobbe. Legg ved CV og autorisasjon.

Send søknad på e-post til: post@privat-omsorg.no

For mer informasjon om stillingene kan du ta kontakt på vår vakttelefon 406 22 364.


Helsefagarbeidere og assistenter Tromsø

Vi har fortløpende behov for assistenter og helsefagarbeidere i turnus. Fortrinnsvis til hjemmetjeneste og BPA (Brukerstyrt personlig assistanse) i Tromsø.

Søknad/CV sendes på e-post til post@privat-omsorg.no.
For mer informasjon om stillingene kan du kontakte avd. leder Heidi på tlf. 476 79 605 (8.00-15.30) eller vår vakttelefon 406 22 364.