Renhold, klesvask, handling, matlaging kr 435
Støttekontakt kr 500
Rundvask kr 475
Ledsagertjeneste sykehjemsbeboere kr 500
Småreparasjoner, plenklipp o.l. kr 435
Personlig hygiene, dusj og påkledning kr 500
Helsetjeneste/sykepleietjeneste kr 500
Kveldstillegg (etter kl 17.00) kr 118
Helgetillegg (lørdag og søndag) kr 108
Helligdagstillegg kr 292

Prisene er pr. time. Alle priser er eksklusive merverdiavgift. Noen tjenester er fritatt fra merverdiavgift.

Det blir tillagt transportkostnader på 0,5 timer ut over tiden tjenestene varer.
Faktura sendes fra oss en gang per måned. Fakturagebyr på 35 kroner kommer i tillegg. Ved inngåelse av avtalegiro eller faktura på e-post, tilkommer ikke fakturagebyr.