Brukerstyrt personlig assistanse. Foto.

Foto: Ingun A. Mæhlum

Privat Omsorg Nord er en lokal tilbyder av BPA i regionen. Alle ansatte som jobber med BPA-kunder er hjemmehørende her. Derfor er vi lett å oppsøke, har tettere personlig oppfølging av hver enkelt kunde og er raskt tilstede ved behov. Våre assistenter har lang erfaring og bred kompetanse innen sitt fagfelt.

Vi er opptatt av service, trygghet, kontinuitet og forutsigbarhet

Vi kan også være arbeidsleder hvis kunden selv ønsker eller har behov for det. Det betyr at vi overtar det ansvaret og løser alle administrative oppgaver, som å finne assistenter med riktig personlighet og kvalifikasjoner, sørge for tilpasset opplæring, finne syke- og ferievikarer, setter opp turnuslister og holde assistentene faglig oppdatert. Vi holder jevnlig kurs for våre assistenter.

Vi er opptatt av service, trygghet, kontinuitet og forutsigbarhet slik at den som har BPA-vedtak fra kommunen skal leve et fritt og mer selvstendig liv.

Ønsker du å vite mer om BPA?

Fyll inn kontaktskjema og vi tar kontakt med deg. Du kan også ringe oss på telefon 406 22 364.
Kontakt meg